• Ρολόϊ παρουσίας προσωπικού με LCD οθόνη. • Διαθέτει κάρτα δικτύου για σύνδεση σε PC. • Χωρητικότητα μνήμης 8200 χτυπημάτων. • Διαθέτει ρολόϊ πραγματικού χρόνου. • Διατήρηση στη μνήμη των στοιχείων μέχρι 60 ημέρες. • Προγραμματισμός 16 διαφορετικών βαρδιών.