• Προορίζεται για: Το τηλεσκοπικό (συρόμενο) ράφι προορίζεται για 960mm βάθους καμπίνες
    RACK, τύπου: RS/ZRS. Χάρη στο ράφι, η καμπίνα RACK μπορεί να δεχτεί συσκευές οι οποίες δεν
    είναι εντός κυτίου RACK 19".
 • Εξωτερικές διαστάσεις: W=430, D=550 [mm, +/-2]
 • Υλικά:
      - 1,2 mm χάλυβας ψυχρής έλασης, χρώμα: RAL 9004
      - Κυλινδρικοί οδηγοί
 • Στατικό φορτίο: 20 kg
 • Σημειώσεις:
      - Τέσσερα σημεία στερέωσης στις πλαϊνές ράγες RACK
      - 4 M6 βίδες + παξιμάδια περιλαμβάνονται